Holbæk Slot
Slotsvolden 2
4300  Holbæk
Tlf. 59 43 05 19      
 
Holbæk Slot

 

I år 1231 fik Kong Valdemar Sejr oprettet en jordebog med  optegnelser om det kongelige jordegods m.m. I denne jordebog var også medtaget tidligere jordkøb. I jordebogens hovedstykke står: "I Holbæk købte Hr. Kongen en Toft af Abbeden af Ringsted for 5 Mark Guld (= 40 Mark Sølv)." Arealet svarer til en mindre bondegård.Foto af Holbæk Slot anno ca. 1670

Det oprindelige slot.

Historieskriverne mener Valdemar Sejr købte denne toft hvis beliggenhed var velegnet for opførelse af en borg eller slot til sikring af den kommende Holbæk by samt opførelsen af en skibsbro til gavn for den kommende handel i området. Arealet blev købt før 1231.

Slottets hovedbygning var opført i munkesten (10 x 15 x 30 cm). Bygningen var 19,35 m lang og 10,20 m bred og opført i 3 etager samt kælder under hele bygningen.

En del af kælderen er bevaret i dag med 4 vinduesfordybninger mod nord og 3 i vest. Kældermuren er 1,75 til 1,80 m. tyk. En lille mellembygning mod syd gav adgang til et højt tårn ligeledes opført i munkesten 10 x 10 m.

På området har der været flere mindre bygninger og det hele omgivet af palisader og voldgrave. Voldgravene har været ca. 11,3 m. brede og ca. 3,5 m dybe. Over den sydlige voldgrav var der en vindelbro, der forbandt slottet med vejen, der førte direkte ind til byens hovedgade.

Vandet til voldgravene fik man fra Holebækken, der løb ud i en sø syd for slottet. Senere blev der på nordsiden af voldgravene (ud mod Kalundborgvej) opført en vandmølle, der fik vand fra voldgravene.

På området ved det nuværende "Isefjord" blev der opført bygninger for forråd, hestestalde, vognporte og boliger til mandskab m.m.

Kongerne på slottet.

Der skulle altid være mulighed for at de danske konger kunne bo på slottet i kortere eller længere perioder. Transporten foregik med hestevogn, og der var så mulighed for at et kortere ophold og udskiftning af heste, hvis rejsen gik videre.

Mange konger har benyttet denne mulighed for at bo på Holbæk Slot: Valdemar Sejr, Christoffer den 2., Valdemar Atterdal, Dronning Margrethe den 1, Christian den 1 osv. Det bevirkede blandt andet, at man i dag må benytte splitflag på Holbæk Slot.

Tre gange har der været holdt rettergang på Holbæk Slot: 1399, 1400 og 1492. Så mødtes de fornemste mænd og kvinder på slottet, blandt dem Dronning Margrethe den 1.

Tegning af Holbæk Slot anno 1787.Svenskekrigene

Slottet har været restaureret flere gange, men under svenskekrigen 1658-60 gik det galt. Holbæk blev erobret af svenskerne, der bl.a. ødelagde slottet, brugte byens marker til deres heste, og gav Holbæks borgere en meget svær tid.

Herefter gik slottet i forfald og blev solgt flere gange. Alt hvad der er tilbage af det gamle slot, er voldgraven mod øst, der er fredet samt de gamle kældre under de nuværende bygninger.

Det nuværende slot.

Det nuværende Holbæk Slot er opført af den kendte Holbækkøbmand Joachim Bang, hvis købmandsgård er genopført på Holbæk Museum. Joachim Bang var en stor jordbesidder i Holbæk, og i 1803 købte han den banke, hvorpå slottet havde ligget, og her opførte han Holbæk Slotsmølle. Møllen er for længst nedrevet, men bygningen, der er opført oven på de gamle kældermure, står i dag som Holbæk Slot.

I juli 1809 kunne man i "Nyeste skilderie af København" læse: " en ziirlig Bygning med Frontspids og blaat Tag, som fra Søesiden giver et smukt syn".

Joachim Bang døde i 1827. Dengang hørte der 44 tdr. land til slottet. I 1870 købte købmand S.C. Johan Schou slottet. Han river møllen og flere udhuse ned og restaurerer den flotte hovedbygning.

I 1908 overtager enkefrue Andrea Høegh Holbæk Slot.

Odd Fellow som ejer af slottet.

I  1913 danner 5 Odd Fellow brødre et aktieselskab og køber Holbæk Slot for kr. 28.600,-. Der skal indrettes en logesal, og derfor sælges grundene ved Kalundborgvej.

Logesalen bliver opført, og den bliver Odd Fellow loge nr. 40 Kong Skjold institueret.

I 1919 overtager Odd Fellow logen selve slottet, der lige siden har været et dejligt hjemsted for logebrødrene i nr. 40 Kong Skjold.